Nuorisokoti Harjurinne Jyväskylä

JST Avesin nuorisokoti Harjurinne on Jyväskylän Vaajakoskella sijaitseva 7-paikkainen lastensuojelun erityisyksikkö. Yksikkö on suunnattu 10-17-vuotiaille lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista kasvatusta sekä tukea kuntoutumisessa. Moniammatillisessa työtiimissämme työskentelee sosionomeja, yhteisöpedagogi, lähihoitajia sekä sairaanhoitaja. Osaamisalueita löytyy laajasti mielenterveys-ja päihdetyöstä sekä neuropsykiatrisista häiriöistä.

Osaamisemme Harjurinteellä painottuu mielenterveystyöhön. Erityisesti nuorten ja lasten ahdistuneisuushäiriöt/masennus sekä sosiaaliset haasteet ovat vahvaa osaamistamme. Tarjoamme tavoitteellista kuntoutusta haastavasti oireileville nuorille ja lapsille kodinomaisessa ympäristössä.

Harjurinteeseen nuori voi tulla:

Kodinomaisena erityisyksikkönä tarjoamme nuorille elämänmakuista arkea jokaisen nuoren yksilölliset erityispiirteet huomioiden. Akuutit sairaanhoidolliset mielenterveysoireilut sekä akuutti päihdeongelma tulisi olla hoidollisesti siinä vaiheessa, että kuntoutusprosessiin pystytään sitouttamaan ja nuori kykenee toimimaan yhteistyössä nuorisokodin kanssa.

Toimintamme perustuu tavoitteelliseen perhe- ja verkostokeskeiseen työhön, jota toteutamme yhdessä mm. nuorten läheisten, koulutoimen, sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa. Meille sijoitetut nuoret ohjautuvat Jyväskylän sisukas tiimille, joka vastaa kaikista Jyväskylän seudulle sijoitettujen nuorten koulujärjestelyistä. Olemme myös aktiivinen toimija mielenterveys- ja päihdetoimijoiden Meteli- verkostossa Keski-Suomessa.

Erityispiirteitä työssämme:

Arvojamme ovat välittäminen, tasa-arvo, turvallisuus, tavoitteellisuus ja vastuullisuus. Haluamme, että nämä arvot näkyvät kaikessa toiminnassamme. Autamme nuorta saamaan vahvan otteen omasta elämänhallinnasta ja asetamme nuoren kanssa tavoitteita tulevalle elämälle. Avohuollon palveluita esim jälkihuolto, ollaan piakkoin kehittämässä ja tuomassa osaksi sujuvaa nuorten itsenäistymistä sijaishuoltoyksiköstä.